Syarat Kemasukan

LEPASAN DIPLOMA

Syarat Am Universiti:

 

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysi

a atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

 

DAN

 

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.

Terbuka kepada: Diploma (Sains)

 

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma berkaitan.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

ATAU

 

 

Mendapat BAND (2) dalam MUET

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

Terbuka kepada: Diploma (Sastera)

 

Syarat Khas:

 

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma berkaitan.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

ATAU

 

 

Mendapat BAND (2) dalam MUET

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

LEPASAN STPM

Syarat Am Universiti

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

DAN

 

LULUS peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk pengajian Am.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET

Terbuka kepada : STPM (Sains)

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

DAN

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

Terbuka kepada: STPM (Sastera)

 

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

LEPASAN MATRIKULASI

Syarat Am Universiti

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

 

DAN

 

LULUS peperiksaan Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET

Terbuka kepada lepasan Matrikulasi (Sains Hayat/ Sains Fizikal)

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.