• Utama
 • Prasiswazah
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk) (MQA/FA 3118)
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

(DY92)                    IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN ( REKA BENTUK PRODUK)       3.5 TAHUN

                    STPM       MATRIKULASI / ASASI                 DIPLOMA

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Mathematics
 • Additional Mathematics

DAN

 

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Physics
 • Chemistry

 

DAN

 

4. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

5. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

 

DAN

 

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Mathematics
 • Additional Mathematics

 

DAN

 

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Physics
 • Chemistry

 

4. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

 

DAN

5. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna

 

 

 

 

 

 

 

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

3. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna