NEC 540 - Manufacturing and Processing (Broad Programme)

DOKTOR FALSAFAH (NEC 540)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PROGRAM (PEO)
 
PEO1
Mengaplikasi pengetahuan lanjutan dan kemahiran praktikal secara kompeten dalam bidang pembuatan dan pemprosesan. (MQF1,MQF2,MQF3a)
PEO2
Mengintegrasi kemahiran digital dan numerasi bagi menyelesaikan isu dalam bidang pembuatan dan pemprosesan menerusi penyelidikan.
(MQF3d, MQF3e)
PEO3
Mempraktik nilai profesionalisme dan kebertanggungjawaban dalam menyampaikan idea dengan organisasi dan masyarakat. (MQF3c, MQF3f, MQF5)
PEO4
Mempamer kemahiran personal, interpersonal dan keusahawanan serta berupaya meneroka keperluan pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan professional.  (MQF3b, MQF4a, MQF4b)

DOKTOR FALSAFAH (NEC 540)
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)
 
PLO1
Mengaplikasikan pengetahuan terkini dan kefahaman dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan.(MQF1)
PLO2
Mengintegrasi pengetahuan secara kritis dan kreatif dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan .
(MQF2)
PLO3
Menggunakan teknik dan peralatan yang bersesuaian untuk penyelidikan dengan dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan.(MQF3a)
PLO4
Menjalankan penyelidikan dengan mematuhi undang-undang, etika, profesional dan amalan lestari dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan.(MQF5)
PLO5
Menunjukkan kualiti kepemimpinan intelektual dan kemahiran pengurusan dalam aktiviti penyelidikan bidang Pembuatan dan Pemprosesan. (MQF3f)
PLO6
Mempamerkan kemahiran berkomunikasi (MQF 3c) dan berinteraksi (MQF 3b) secara berkesan dalam kerja lapangan yang melibatkan pihak berkepakaran dalam bidang Pembuatan dan Pemprosesan dan masyarakat umum;
PLO7
Mengaplikasi teknik digital (MQF 3d) dan kemahiran numerasi (MQF 3e) yang bersesuaian dalam penyelidikan yang dijalankan;
PLO8
Menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kendiri (MQF 4a) serta berminda keusahawanan (MQF 4b).
 

SYARAT KEMASUKKAN BOLEH DIRUJUK DI SINI :

https://pps.unisza.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=179&lang=english