Syarat Kemasukan

Syarat Am Universiti:

Mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SAINS / TEKNIK

 

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :

•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

 

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

 

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :

•Lukisan Kejuruteraan
•Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
•Pengajian Kejuruteraan Awam
•Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
•Fizik
•Kimia
•Sains
•Sains Gunaan

 

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

 

5. Lulus Bahasa Inggeris

 dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.