• Utama
 • Prasiswazah
 • Diploma Teknologi Pembuatan (MQA/FA 9660)
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

(D2432) DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 

  • Lukisan Kejuruteraan
  • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
  • Physics
  • Chemistry

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

  • Mathematics/ Additional Mathematics
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam

DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) mata pelajaran lain selain yang telah dipilih TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM

DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya Gred D mata pelajaran Bahasa Inggeris

DAN

5. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan serta tidak buta warna