• Utama
  • Pascasiswazah
  • Program PHD
  • NEC 210 - Arts (Broad Programme) (MQA/PA 10915)

NEC 210 - Arts (Broad Programme)

DOKTOR FALSAFAH SENI (NEC 210)
OBJEKTIF PROGRAM (PEO)
 
PEO1
Menentusahkan dan mencipta penyelesaian kepada isu dengan pengetahuan mendalam tentang amalan / penyelidikan dalam bidang seni lukis dan seni reka yang berkaitan.
(MQF 1, MQF 2, MQF 3a)
PEO2
Mereka bentuk dan mencipta penyelesaian novel dengan memanfaatkan teknologi digital semasa dan teknik numerik dalam menyelesaikan masalah baru berkaitan dengan akademia dan/atau industri.
(MQF 3d, MQF 3e)
PEO3
Menghurai isu dalam bidang seni lukis dan seni reka sebagai peneraju yang melibatkan pihak berkepentingan secara tegas dan berwibawa bagi memastikan amalan etika dipatuhi.
(MQF 3c, MQF 3f, MQF 5)
PEO4
Mendokong pembelajaran sepanjang hayat dan menyokong keusahawanan dalam mempertingkatkan profesion dan industri.
(MQF 3b, MQF 4a, MQF 4b)
 
DOKTOR FALSAFAH SENI (NEC 210)
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)
 
PLO1
Mengintegrasi pengetahuan dari pelbagai disiplin melalui pemahaman mendalam dan sistematik berkaitan bidang seni lukis dan seni reka.(MQF1)
PLO2
Mengembangkan bidang ilmu berteraskan idea kendiri dan asli melalui kesarjanaan tinggi, dalam bidang penyelidikan masing-masing. (MQF2)
PLO3
Membuat analisis, penilaian dan sintesis secara kritikal dalam menjana idea baharu, teori, proses, produk dan amalan termaju.(MQF3a)
PLO4
Mempamerkan kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan dalam kerja lapangan yang melibatkan pihak berkepentingan.(MQF5)
PLO5
Mempersembahkan dapatan penyelidikan dan berinteraksi dengan pakar bidang dan pengamal melalui pelbagai platfom termasuk penggunaan teknologi digital.(MQF3f)
PLO6
Menggunakan kemahiran numerasi secara sistematik dalam penganalisaan data dan dapatan kajian.(MQF3b, MQF3c)
PLO7
Menunjukkan kemahiran pengurusan, autonomi dan kepimpinan dengan komitmen terhadap amalan profesional dan etika dalam memberikan perkhidmatan inovatif atau kreatif.(MQF3d, MQF3e)
PLO8
Mensintesis amalan inovasi serta berminda keusahawanan untuk pembangunan kendiri.(MQF4a, MQF4b)
 
SYARAT KEMASUKKAN BOLEH DIRUJUK DI SINI :