• Utama
  • Pascasiswazah
  • Program Master
  • NEC 0710 - Engineering and Engineering Trades (Broad Programme) (MQA/FA 5029)

NEC 0710 - Engineering and Engineering Trades (Broad Programme) (MQA/FA 5029)

SARJANA (NEC 0710)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PROGRAM (PEO)
 
PEO1
Mengaplikasi pengetahuan lanjutan dan kemahiran praktikal secara kompeten dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan. (MQF1,MQF2,MQF3a)
PEO2
Mengintegrasi kemahiran digital dan numerasi bagi menyelesaikan isu dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan menerusi penyelidikan. (MQF3d, MQF3e)
PEO3
Mempraktik nilai profesionalisme dan kebertanggungjawaban dalam menyampaikan idea kepada organisasi dan masyarakat. (MQF3c, MQF3f, MQF5)
PEO4
Mempamer kemahiran personal, interpersonal dan keusahawanan serta berupaya meneroka keperluan pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan profesional.  (MQF3b, MQF4a, MQF4b)
 
 
SARJANA (NEC 0710)
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)
 

PLO1

Mempamer pengetahuan terkini dan kefahaman mendalam dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan. (MQF1)

PLO2

Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan praktikal dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.MQF2)

PLO3

Menjalankan penyelidikan menggunakan instrumen yang canggih dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan.  (MQF3a)

PLO4

Menjalankan penyelidikan dengan mematuhi undang-undang, etika, profesionalisme dan amalan lestari.(MQF5)

PLO5

Menunjukkan kualiti kepemimpinan intelektual dan kemahiran pengurusan.  (MQF3f)

PLO6

Berkomunikasi (MQF3c) dan berinteraksi (MQF3b) secara berkesan dalam bidang kejuruteraan dan kejuruteraan yang berkaitan dengan pihak berkepakaran dan masyarakat umum.

PLO7

Menggunakan teknik digital (MQF3d) dan kaedah numerasi (MQF3e) yang bersesuaian dalam penyelidikan yang dijalankan.

PLO8

Menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kendiri (MQF4a) serta berminda keusahawanan (MQF4b).

 

SYARAT KEMASUKKAN BOLEH DIRUJUK DI SINI :

https://pps.unisza.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=179&lang=english