• Utama
  • Pascasiswazah
  • Program Master
  • NEC 0210 - Arts (Broad Programme) (MQA/FA 10914)

NEC 0210 - Arts (Broad Programme) (MQA/FA 10914)

SARJANA SENI (NEC 0210)
OBJEKTIF PROGRAM (PEO)
 
PEO1
Melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan lanjutan dalam bidang seni lukis dan seni reka, mempunyai kemahiran praktikal dalam melaksanakan penyelidikan kendiri secara komprehensif
(MQF 1, MQF 2, MQF 3a)
PEO2
Menyediakan graduan yang mempunyai tahap kemahiran digital dan numerasi yang dapat mengintegrasikan penyelesaian isu dalam bidang seni lukis dan seni reka;
(MQF 3d, MQF 3e)
PEO3
Membentuk graduan untuk mempunyai nilai profesionalisme dan kebertanggungjawaban dalam menghadapi masalah berkaitan seni lukis dan seni reka;
(MQF 3c, MQF 3f, MQF 5)
PEO4
Menghasilkan graduan berkemahiran personal dan interpersonal serta berupaya mengadaptasi kemahiran inovasi sebagai keusahawanan;
(MQF 3b, MQF 4a, MQF 4b)
 
 
SARJANA SENI (NEC 0210)
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)
 

PLO 1

Mempamer pengetahuan terkini dan kefahaman mendalam dalam bidang seni lukis dan seni reka (MQF1);

PLO 2

Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif dalam bidang seni lukis dan seni reka untuk menyelesaikan masalah yang kompleks (MQF2);

PLO 3

Menjalankan penyelidikan menggunakan instrumen yang canggih dalam bidang seni lukis dan seni reka (MQF3a);

PLO 4

Menjalankan penyelidikan dengan mematuhi undang-undang, etika, profesionalisme dan amalan lestari (MQF5);

PLO 5

Menunjukkan kualiti kepemimpinan intelektual dan kemahiran pengurusan  (MQF3f); 

PLO 6

Berkomunikasidan berinteraksi secara berkesan dalam bidang seni lukis dan seni reka dengan pihak berkepakaran dan masyarakat umum (MQF3b, MQF3c);

PLO 7

Menggunakan teknik digital  dan kaedah numerasi yang bersesuaian dalam penyelidikan yang dijalankan (MQF3d, MQF3e);

PLO 8

Menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kendiri  serta berminda keusahawanan (MQF4a, MQF4b).

 
SYARAT KEMASUKKAN BOLEH DIRUJUK DI SINI :
 
 
HEBAHAN BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN SYARAT KEMASUKAN DAN KEPERLUAN MINIMUM BAHASA INGGERIS BAGI CALON ANTARABANGSA PROGRAM SARJANA SENI DAN DOKTOR FALSAFAH - NEC 0210 (ARTS)
 Mesyuarat Senat Kali Ke-176 Bil 6/2022 Pada 8 Jun 2022 bersetuju menerima dan meluluskan penambahbaikan syarat kemasukan dan keperluan minimum bahasa Inggeris bagi calon antarabangsa mengikuti Program Sarjana Seni dan Program Doktor Falsafah – NEC 0210 (Arts) di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi berkuatkuasa sesi pengambilan pelajar Semester I Sesi 2022/2023 seperti berikut:

 JADUAL 1A: SARJANA SENI (NEC 0210)

SYARAT KEMASUKAN SEDIA ADA

PENAMBAHBAIKAN SYARAT KEMASUKAN BAHARU

SYARAT KEMASUKAN - STANDARD PROGRAM
  1. Bachelor’s Degree with a minimum CGPA of 2.75; OR
  1. Bachelor’s Degree with a minimum CGPA of 2.50 with three

(3) years of work experience; OR

  1. Bachelor’s Degree with a CGPA of less than 2.50 with five (5) years of work experience; OR
  1. Other qualifications recognised by the Senate; OR

OR 

  

Graduated with a CGPA of at least 2.75 in a related field recognized by the senate of; And have a minimum of 3 years working experience;

 

OR 

 

Graduated with a CGPA of less than 2.50 in a related field recognized by   UniSZA senate; And have a minimum of 5 years working experience;

 

 

Tiada perubahan

  

ATAU

 

Calon dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berkaitan dan belum mencapai PNGK 2.75, boleh diterima tertakluk kepada penilaian ketat dalaman;

  

DAN

 

Calon perlu ditemu bual ATAU penyerahan portfolio yang ditentukan oleh PPT mengikut keperluan.

 

Setiap portfolio akan dinilai oleh panel dalaman di FRIT yang akan dilantik bersesuaian dengan kepakaran dalam bidang. 

A Bachelor’s degree (Level 6, MQF) or equivalent with minimum CGPA of 2.75 in the relevant field, as accepted by the HEP’s

Senate; OR 

  

Candidates with a Bachelor’s degree (Level 6, MQF) or equivalent with CGPA of less than 2.50 in the relevant field and a minimum of five (5) years working experience in the relevant field; OR 

 

Candidates with a Bachelor’s degree (Level 6, MQF) or equivalent with at least CGPA of 2.50 in the relevant field and has not achieved CGPA 2.75, can be accepted subject to rigorous internal assessment; OR 

 

Other relevant equivalent qualifications recognised by the Malaysian Government. 

 

AND

 

Pass an interview OR submission of portfolio determined by the HEP as required.  

Jawatankuasa Akademik Pengajian Siswazah Universiti (JAPSU) Bil. 5/2022 pada 18 Mei 2022 (Rabu) telah bersetuju menerima dan memperakukan terhadap cadangan untuk menambah baik syarat kemasukan dan keperluan minimum bahasa Inggeris program Sarjana Seni dan Doktor Falsafah - NEC 0210 (Arts) yang ditawarkan di FRIT sebagaimana yang dikemukakan seperti Perkara 9 dalam jadual berikut.

Item No. Program TOEFL

 

IBT/ IBT

HOME

EDITION

*IBT - Internet

Based

TOEFL

IELTS MUET

CAMBRIDGE ENGLISH

QUALIFICATIONS AND TESTS

1 Kewangan 600 79 6.5

 

Band 4

176
2

Perubatan /

Farmasi / Sains

Kesihatan

550 60 6.0

Band 4

169
3 Pengurusan Perniagaan 550 60 6.0

 

Band 4

169
4 Perakaunan 550 46 5.5

 

Band 4

160
5 Undang-undang 600 60 6.0

 

Band 4

169
6 Sains Komputer 550 60 6.0

 

Band 4

169
7 Bahasa Inggeris 600 60 6.0

 

Band 4

169
8 Pendidikan 550 60 6.0

 

Band 4

169
9 Seni 550 46 5.5

 

Band 4

160
10 Lain-lain 500 42 5.0

 

 Band 3

154