• Utama
  • Prasiswazah
  • Diploma Reka Bentuk Perindustrian (MQA/FA 9659)
  • PEO/PLO

PEO/PLO

PEO 1   

Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan reka bentuk untuk mengenal pasti masalah dan memulakan rekaan.

 

PEO 2   

Mengamalkan etika reka bentuk bersesuaian dengan penglibatan di dalam masyarakat.

 

PEO 3   

Bekerjasama dalam kumpulan dengan kemahiran komunikasi dalam penyelesaian masalah secara kreatif.

 

PEO 4   

Mengaplikasikan pengetahuan reka bentuk dalam mengenal pasti peluang perniagaan untuk meningkatkan kemahiran individu.

 

Di akhir pembelajaran program, pelajar mampu:

 

PLO 1   

Mengenalpasti pengetahuan asas dan prinsip reka bentuk berkaitan dengan kreativiti dan pemahaman inovatif.

 

PLO 2   

Memilih kemahiran langsung teknikal dalam reka bentuk dan teknologi.

 

PLO 3   

Menggunakan elemen kreativiti dan inovasi untuk menyelesaikan masalah reka bentuk.

 

PLO 4   

Menerangkan secara lisan, mempersembahkan secara bertulis dan melukis secara interaktif.

 

PLO 5   

Menunjukkan kemahiran dan skill kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan.

 

PLO 6   

Mengamalkan etika profesional ke dalam reka bentuk, budaya, masyarakat dan persekitaran.

 

PLO 7   

Membentuk graduan dengan kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat.

 

PLO 8   

Membantu graduan dalam bidang pentadbiran dan kemahiran keusahawanan.