• Utama
  • Prasiswazah
  • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
  • PEO/PLO

PEO/PLO

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

REKA BENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

 

 

PEO1

Mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman praktikal dalam menganalisa dan memberikan solusi reka bentuk bagi kegunaan kepelbagaian industri pengeluaran dan industri kreatif.

(MQF 1 & 2)

 

PEO2

Beretika, profesional dan bersemangat patriotisme dalam berkongsi pengetahuan reka bentuk ke dalam khidmat sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.

(MQF 3 & 4)

 

PEO3

Bekerjasama dan menerajui kumpulan melalui kemahiran komunikasi dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan reka bentuk secara saintifik melangkaui pelbagai disiplin.

(MQF 5 & 6)

 

PEO4

Mengaplikasikan kreativiti mereka bentuk dan pengurusan maklumat dalam meneroka serta menguruskan peluang perniagaan dengan meningkatkan nilai profesional dan peribadi.

(MQF 7 & 8)


PLO1

Gabungan prinsip reka bentuk, pengetahuan dan kefahaman berhubung dengan kreativiti dan amalan inovatif secara berkesan. (Pengetahuan) – MQF1

COMBINE design principle, knowledge and understanding in relation to creativity and innovative practices effectively

 

PLO2

Memperoleh kemahiran teknikal dan amali dalam reka bentuk dan teknologi. (Kemahiran praktikal) – MQF2

ACQUIRE hands-on technical skills in design and technology

 

PLO3

Mengenalpasti, merumus dan menghasil penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif bagi permasalahan bidang reka bentuk perindustrian. (Kemahiran penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal) – MQF3

COLLABORATE into community services with related organisations and industries

 

PLO4

Berkomunikasi secara berkesan dalam bentuk lisan, tulisan dan lukisan dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak profesional, industri dan komuniti. (Kemahiran komunikasi) – MQF4

PRACTICE professional ethics that is appropriate taking into account the culture, society and the environmental issues

 

PLO5

Berfungsi secara individu atau berpasukan, menampilkan kebolehan sebagai pemimpin yang efektif. (Kemahiran kerja berkumpulan) – MQF5

COMMUNICATE verbally, presenting interactively and writing effectively

 

PLO6

Mengamalkan etika profesional yang sesuai untuk diguna pakai dalam budaya, masyarakat dan alam sekitar. (Nilai, Moral, Etika dan Profesionalisme) – MQF6

APPLY the elements of creativity and innovation in order to effectively solve the problems

 

PLO7

Mengenalpasti keperluan dan penglibatan dalam pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan profesion. (Pembelajaran Sepanjang Hayat) – MQF7

EQUIP graduates with information management and lifelong learning skills

 

PLO8

Memiliki kemahiran pengurusan, keusahawanan dan kepimpinan untuk pembangunan kerjaya. (Kemahiran Keusahawanan dan Kepimpinan) – MQF8

PRODUCE graduates in managerial tasks, leadership and entrepreneurship skills