• Utama
  • Prasiswazah
  • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian (MQA/FA 9658)
  • PEO/PLO

PEO/PLO

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
REKA BENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN
FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
 
 
PEO1
Mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman praktikal dalam menganalisa dan memberikan solusi reka bentuk bagi kegunaan kepelbagaian industri pengeluaran dan industri kreatif.
(MQF 1 & 2)
 
PEO2
Beretika, profesional dan bersemangat patriotisme dalam berkongsi pengetahuan reka bentuk ke dalam khidmat sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.
(MQF 3 & 4)
 
PEO3
Bekerjasama dan menerajui kumpulan melalui kemahiran komunikasi dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan reka bentuk secara saintifik melangkaui pelbagai disiplin.
(MQF 5 & 6)
 
PEO4
Mengaplikasikan kreativiti mereka bentuk dan pengurusan maklumat dalam meneroka serta menguruskan peluang perniagaan dengan meningkatkan nilai profesional dan peribadi.
(MQF 7 & 8)

 
 
 
 
PLO1
Gabungan prinsip reka bentuk, pengetahuan dan kefahaman berhubung dengan kreativiti dan amalan inovatif secara berkesan. (Pengetahuan) – MQF1
COMBINE design principle, knowledge and understanding in relation to creativity and innovative practices effectively
 
PLO2
Memperoleh kemahiran teknikal dan amali dalam reka bentuk dan teknologi. (Kemahiran praktikal) – MQF2
ACQUIRE hands-on technical skills in design and technology
 
PLO3
Mengenalpasti, merumus dan menghasil penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif bagi permasalahan bidang reka bentuk perindustrian. (Kemahiran penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal) – MQF3
COLLABORATE into community services with related organisations and industries
 
PLO4
Berkomunikasi secara berkesan dalam bentuk lisan, tulisan dan lukisan dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak profesional, industri dan komuniti. (Kemahiran komunikasi) – MQF4
PRACTICE professional ethics that is appropriate taking into account the culture, society and the environmental issues
 
PLO5
Berfungsi secara individu atau berpasukan, menampilkan kebolehan sebagai pemimpin yang efektif. (Kemahiran kerja berkumpulan) – MQF5
COMMUNICATE verbally, presenting interactively and writing effectively
 
PLO6
Mengamalkan etika profesional yang sesuai untuk diguna pakai dalam budaya, masyarakat dan alam sekitar. (Nilai, Moral, Etika dan Profesionalisme) – MQF6
APPLY the elements of creativity and innovation in order to effectively solve the problems
 
PLO7
Mengenalpasti keperluan dan penglibatan dalam pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan profesion. (Pembelajaran Sepanjang Hayat) – MQF7
EQUIP graduates with information management and lifelong learning skills
 
PLO8
Memiliki kemahiran pengurusan, keusahawanan dan kepimpinan untuk pembangunan kerjaya. (Kemahiran Keusahawanan dan Kepimpinan) – MQF8
PRODUCE graduates in managerial tasks, leadership and entrepreneurship skills