• Utama
  • Prasiswazah
  • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian (MQA/FA 9658)
  • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

Syarat Am Lepasan SPM / Setaraf

Lepasan STPM – Aliran Sastera dan Aliran Sains (STPM)

Lepasan Matrikulasi / Asasi – Aliran Sains, Aliran Teknikal dan Aliran Kejuruteraan (Matrikulasi KPM / PASUM / ASASI UiTM) Lepasan STAM –   Aliran STAM Syarat Kemasukan Melalui Laluan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)

Syarat Am Lepasan SPM / Setaraf

Warganegara Malaysia

Mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS Sejarah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2019

Syarat Am Lepasan STPM / Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai

DAN

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am

ATAU

Lulus peperiksaan Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

ATAU

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti

ATAU

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya TahapMendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (BAND 1) dalam Malaysian

University English Test (MUET)

Memenuhi syarat am universiti dan syarat khas program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C daripada TIGA (3) mata pelajaran dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

Lulus Temuduga dan Ujian Lukisan

DAN

Tiada ketidakupayaan anggota, pertuturan, buta, pekak, bisu, rabun dan tidak buta warna

Memenuhi syarat am universiti dan syarat khas program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C daripada TIGA (3) mata pelajaran dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

Lulus Temuduga dan Ujian Lukisan

DAN

Tiada ketidakupayaan anggota, pertuturan, buta, pekak, bisu, rabun dan tidak buta warna

Lepasan Diploma – Aliran Diploma IPT dan Aliran Diploma UA dan Politeknik

Memenuhi syarat am universiti dan syarat khas program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

Lulus Temuduga dan Ujian Lukisan

DAN

Tiada ketidakupayaan anggota, pertuturan, buta, pekak, bisu, rabun dan tidak buta warna

Memenuhi syarat am universiti dan syarat khas program

Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C daripada TIGA (3) mata pelajaran dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

Lulus Temuduga dan Ujian Lukisan

DAN

Tiada ketidakupayaan anggota, pertuturan, buta, pekak, bisu, rabun

Permohonan terbuka kepada warganegara Malaysia dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat;

DAN

Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan;

DAN

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

Dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dan lulus bagi salah satu (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM (Pelbagai Aliran):

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni

Pendidikan Seni Visual

Reka Cipta

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dan lulus satu (1) bagi mana-mana mata pelajaran berikut pada peringkat SPM (Aliran Sains, Aliran Agama):

Pendidikan Islam

Pendidikan syariah

Sains/ Sains Gunaan

Sains Tambahan

Fizik

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)