• Utama
  • Prasiswazah
  • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian (MQA/FA 9658)
  • Struktur Kursus

Struktur Kursus

Sesi I, Tahun 1, Semester 1
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 11103 Creative Thinking 3
ADI 11204 Drawing 4
ADI 11303 History of Design 3
ADI 11403 Workshop Technology 3
MPU31062 Falsafah dan Isu Semasa 2
MPU31032 Malaysian Studies (Pelajar Antarabangsa)*
MPU 33012 Ilmu Wahyu dan Sains (Islam) 2
MPU 33022 Moral & Etika II (Bukan Islam)
PBI 10102 English for Communication I 2
Jumlah Jam Kredit 19
Sesi II, Tahun 1, Semester 2
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 12104 Design Sketching 4
ADI 12203 Technical Drawing with CAD 3
ADI 12403 Human Factors in Design 3
MPU31072 Penghayatan Etika dan Peradaban 2
MPU31042 Bahasa Melayu Asas I (Pelajar Antarabangsa)
MPU33032 Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan (Islam)   2
MPU33042 Perbandingan Agama II (Bukan Islam)
PBI10202 English For Communication II   2
xxx xxxx3 Ko-Kurikulum 3
PBI xxxx2 Bahasa Asing   / Bahasa Melayu Asas 2
Jumlah Jam Kredit 21
Sesi I, Tahun 1, Semester 3
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 23204 Rendering Techniques 4
ADI 23303 Electrical and Electronic 3
ADI 23403 Material Technology 3
ADI 23102 Photography 2
MPU 32092 Asas Pembudayaan & Keusahawanan 2
Jumlah Jam Kredit 14
Sesi II, Tahun 2, Semester 4
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 24103 Advanced CAD 3
ADI 24204 Multimedia & Animation Design Presentation 4
ADI 24303 Manufacturing Processes 3
ADI 24405 Industrial Design I 5
Jumlah Jam Kredit 15
Sesi I, Tahun 2, Semester 5
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 35103 Research Methodology 3
ADI 35203 Computer Aided Industrial Design (CAID) 3
ADI 35303 Product Marketing 3
ADI 35403 Professional Design Practice 3
ADI 35505 Industrial Design II 5
Jumlah Jam Kredit 17
Sesi II, Tahun 3, Semester 6
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 36103 Seminar 3
ADI 36205 Exhibition Design I 5
ADI 36306 Final Project I 6
Jumlah Jam Kredit 14
Sem Pendek, Tahun 4, Semester 7
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 36506 Industrial Training 6
Jumlah Jam Kredit 6
Sem I, Tahun 4, Semester 8
ASAL
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ADI 47103 Introduction to Costing & Management Accounting 3
ADI 47203 Project Report 3
ADI 47306 Final Project II 6
ADI 47405 Exhibition Design II 5
Jumlah Jam Kredit 17