• Utama
 • Prasiswazah
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Polimer Dengan Kepujian (MQA/PA 14308)
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

SYARAT KEMASUKAN

LEPASAN STPM / SETARAF

LEPASAN DIPLOMA

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

LEPASAN DIPLOMA VOKASIONAL

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.

Lulus peperiksaan Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Memiliki Diploma Vokasional (DVM) dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.00

DAN DAN DAN DAN

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am.

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 di peringkat Diploma

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 di peringkat Matrikulasi/ Asasi.

Mencapai kesetaraan 3 kredit SPM dalam SVM iaitu:

 1. Kepujian Bahasa Melayu 1104
 2. PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00
 3. PNGK Vokasional Sekurang-kurangnya 2.67 dan
 4. Kompeten semua modul vokasional
DAN   DAN  

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam DUA (2) mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

 1. Matematik
 2. Matematik Tambahan
 3. Fizik
 4. Kimia
 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam DUA (2) mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

 1. Matematik
  1. Matematik Tambahan
  2. Fizik
  3. Kimia
 
DAN
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (BAND 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).
DAN
Tidak cacat anggota.