• Utama
  • Prasiswazah
  • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk) (MQA/FA 3118)
  • PEO/PLO

PEO/PLO ISMRP

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK)

B.TECH IN MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY

(PRODUCT DESIGN)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM

Dalam tempoh beberapa tahun selepas berjaya menamatkan program ini, graduan yang dihasilkan:

PEO 1:

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran praktikal dalam teknologi reka bentuk produk.

PEO 2:

Memimpin dan berkomunikasi secara berkesan dengan ahli pasukan dari pelbagai disiplin dalam menyelesaikan masalah teknologi reka bentuk produk secara kreatif dan inovatif.
PEO 3: Menunjukkan kemahiran keusahawanan dan sentiasa meneroka keperluan pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan professional.

 

 

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Di akhir program, graduan mampu:

PLO1: Menggunakan pengentahuan sains, reka bentuk dan teknologi pembuatan untukmenentukan proses, sistem dan prosedur. (MQF1)
PLO2: Menunjukkan kemahiran teknikal/ praktikal dalam reka bentuk dan teknologi (MQF2)
PLO3: Menggunakan kreativiti dan inovasi dalam menyelesaikan masaalah secara berkesan.(MQF6)
PLO4: Mengenal pasti prinsip reka bentuk untuk alam sekitar yang mampan.(MQF3)
PLO5: Mengamalkan tingkahlaku yang professional dan beretika bersesuaian dengan budaya, masyarakat dan alam sekitar.(MQF4)
PLO6: Berkomunikasi secara berkesan sebagai individu dalam kumpulan kerja dan masyarakat.(MQF5)
PLO7: Menunjukkan kemahiran kepimpinan dalam kerja berpasukan.(MQF5)
PLO8: Mereka bentuk produk melalui pengumpulan dan penganalisaan data secara eksperimen. (MQF6)
PLO9: Menjalankan   kajian ilmiah ke atas masaalah dalam bidang reka bentuk dan teknologi, seterusnya membuat kesimpulan yang berkaitan. (MQF6)
PLO10 Mengiktiraf keperluan dan mempunyai keupayaan untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.(MQF7)
PLO11 Mengenalpasti asas dan peluang dalam bidang keusahawanan yang berkaitan dengan teknologi.(MQF8)