• Utama
  • Prasiswazah
  • Diploma Reka Bentuk Perindustrian (MQA/FA 9659)
  • Struktur Kursus

Struktur Kursus

Sem Pendek, Tahun 1, Semester 1
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
MPU 21022 Penghayatan Etika dan Peradaban 2
MPU 23012 Akidah dan Akhlak (Muslim) 2
MPU 23022 Moral dan Etika I (Pelajar Bukan Islam)
PBD 10102 English I 2
MPU 23032 Fiqh Ibadat (Muslim) 2
MPU 23042 Perbandingan Agama I (Pelajar Bukan Islam)
Jumlah Kredit 8

 

Sem I, Tahun 1, Semester 2
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
ADD 11104 Fundamentals of Design 2D 4
ADD 11203 Drawing Techniques 3
ADD 12203 History of Design 3
ADD 12503 Creative Problem Solving 3
ADD 11303 Design Drafting 3
ADD 11403 Workshop Practice 3
Jumlah Kredit 19

 

Sem II, Tahun 1, Semester 3
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
ADD 12104 Fundamentals of Design 3D 4
ADD 12303 Presentation Techniques 3
ADD 23203 Computer Aided Design (CAD) 3
ADD 23104 Industrial Design Project I 4
ADD 23403 Basic Mechanics (Design Technology) 3
* Ko-Kurikulum 3
Jumlah Kredit 20

 

Sem Pendek, Tahun 2, Semester 4
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
PBD 10202 English II 2
MPU 23052 Tajwid Al-Quran 2
MPU 23062 Etiket Sosial Dan Penampilan Diri (Bukan Muslim)
PBD Bahasa Asing 2
ADD 12403 Ergonomics 3
Jumlah Kredit 9

 

Sem I, Tahun 2, Semester 5
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
ADD 24105 Industrial Design Project II 5
ADD 24303 Electrical & Electronics 3
ADD 24203 Materials & Manufacturing Processes 3
ADD 24403 CAID 3
ADD 24504 Diploma Project I 4
ADD 23303 Digital Media 3
Jumlah Kredit 21

 

Sem II, Tahun 2, Semester 6
ASAL
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
ADD 25106 Industrial Design Project III 6
ADD 25206 Final Project II 6
ADD 24602 Industrial Exposure 2
ADD 25302 Professional Practice 2
Jumlah Kredit 16