• Utama
 • Prasiswazah
 • Diploma Reka Bentuk Perindustrian
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

(D2405) DIPLOMA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
  • Pendidikan Seni Visual
  • Pendidikan Seni
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Reka Cipta
  • Physics
  • Chemistry
  • Science
  • Mathematics

DAN

 

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam

DAN

 

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) mata pelajaran lain selain yang telah dipilih TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM

 

DAN

 

4. Mendapat sekurang-kurangnya Gred D mata pelajaran Bahasa Inggeris

 

DAN

 

5. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan serta tidak buta warna