Syarat Kemasukan

Syarat Am Universiti:

Mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SAINS

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Lukisan Kejuruteraan
•Reka Cipta
•Pendidikan Seni Visual
•Kimia
•Fizik

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

5. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SASTERA

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Lukisan Kejuruteraan
•Reka Cipta
•Pendidikan Seni Visual
•Sains/ Sains Tambahan
•Sains Gunaan

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

5. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.