• Utama
 • Prasiswazah
 • Diploma Reka Bentuk Perindustrian (MQA/FA 9659)
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

SYARAT KEMASUKAN

Syarat Am

(Kategori Sains dan Sastera)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai

DAN

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C daripada TIGA (3) mata pelajaran dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

DAN

Syarat Khusus

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
 • Usul al-Din
 • Al-Syariah
 • Manahij al-Ulum al-Islamiah
 • Al-Adab wa al-Balaghah
 • Hifz al-Quran
 • Maharat al-Quran
 • Pendidikan Syariah Islamiyah
 • Pendidikan al-Quran dan al-Sunah
 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Islam

DAN

 1. Mendapat sekurangnya Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

DAN

 1. Tiada ketidakupayaan anggota, pertuturan, buta, bisu dan tidak buta warna.

DAN

Syarat Khas

           Lulus Temuduga dan Ujian Lukisan