DR. ROSLAN

  • Profil

    72 DR RUSLAN

    Dr. Roslan bin Awang
    Timbalan Dekan HEPA
    Emel :

  • Geran

    Tajuk Penyelidikan Nama Geran Tahun
    Design Optimization and Cost Effective Barns Dana Penyelidikan Universiti 2017

     

  • Penerbitan

    Tajuk Jurnal / Tajuk Buku Indek Tahun
    Modul Hydraulic and Peneumatics for Polytechnic Bridging Programme. Buku 2004
    The Role of Professional Learning Communities on Organizational Citizenship Behaviour in Malaysia Higher Education’ Jurnal 2015
    The Impact of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behaviour’ Jurnal 2015
    The Impact of Professional Learning Communities on Organizational Citizenship Behaviour” Jurnal 2014
    The role of professional learning communities and organizational commitment on organizational citizenship behavior Jurnal 2013

     

  • Penyeliaan

    Tajuk Nama Peringkat Tahun
    Pembangunan Model Sifar Sisa Bagi Ladang Tenakan Wan Nur Sakinah binti Din PhD 2016
    Napier Grass Nutrient Content Siti Rahayu Md Amin MSc 2017

     

  • Kepakaran

  • Pengalaman

    Tempat Jawatan
    Kolej Komuniti Kuala Terengganu Pensyarah
    Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Pensyarah
    AOBA Electroninics Penyelia Pengeluaran
    KRIS Component Co (M) Sdn Bhd Juruteknik Kawalan Mutu

     

  • Pengajaran

    Kod Program
    MTP 24504 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT 1
    MTP 36304 FINAL YEAR PROJECT
    MTM 23203 JIGS AND FIXTURES
    MTP 12303 STATICS AND DYNAMICS
    MTM 12703 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
    MTM 11703 STATICS AND DYNAMICS
    MTP 47403 TOOLING ENGINEERING

     

  • Anugerah

  • Perundingan

Cetak E-mel