Syarat Kemasukan

Syarat Am Universiti:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 ( Band ) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

Syarat Khas : DIPLOMA (Sastera)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma yang berkaitan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains/ Sains Tambahan
• Sains Gunaan

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : DIPLOMA (Sains)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma yang berkaitan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Fizik
• Kimia

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.


Syarat Khas : STPM (Sains)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Kimia
• Fizik

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : STPM (Sastera)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains/ Sains Tambahan
• Sains Gunaan

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : Matrikulasi (Sains Hayat/ Sains Fizikal)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains
• Sains Tambahan
• Fizik
• Kimia

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.