• Utama
 • Prasiswazah
 • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

(DH12)                    IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN        3.5 TAHUN

STPM MATRIKULASI / ASASI                 DIPLOMA

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

 

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Pendidikan Seni
 • Pendidikan Seni Visual
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Reka Cipta
 • Mathematics
 • Science
 • Chemistry
 • Physics

DAN

 

3. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

4. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi / Asasi

 

DAN

 

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:

 • Pendidikan Seni
 • Pendidikan Seni Visual
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Reka Cipta
 • Mathematics
 • Science
 • Chemistry
 • Physics

DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

4. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna

 

 

 

 

 

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

DAN

3. Tiada kecacatan anggota, pertuturan dan tidak buta warna